Het bestuur van Theater Onder de Molen heeft positief gereageerd op een verzoek van de organisatie “Hidden Disabilities”die zich bezighoudt met verbeteringen voor mensen met een verborgen aandoening.

Het komt erop neer, dat deze organisatie zich inspant om het leven van deze mensen wat aangenamer te maken, zoals bijvoorbeeld het makkelijker maken van een theaterbezoek. Even een voorbeeld: iemand met mentale aandoening (b.v. Autisme of Asperger) kan soms verbaal wat bijzonder reageren. Of denk aan iemand met een stoma, die misschien wat meer tijd nodig heeft bij toiletbezoek.

Deze mensen kunnen, als zij willen, een keycord dragen met een zonnebloem-motief tegen een groene achtergrond. (zie foto onderaan dit bericht) Met het dragen van zo’n keycord geven deze mensen aan dat zij dus een ‘verborgen’ aandoening hebben en vragen op die manier begrip voor hun situatie te hebben, zonder dat zij die steeds moeten uitleggen.

Wij vinden het een prima initiatief en werken daar graag aan mee.

Wat betekent dit voor Theater Onder de Molen?
Heel simpel, als we een bezoeker binnen krijgen die zo’n keycord draagt, dan weten we dat deze persoon een verborgen aandoening heeft. Hij, of zij, hoeft dan verder niets uit te leggen en wij hoeven er niet naar te vragen, maar we weten dan dat deze persoon misschien wat extra aandacht kán vragen.

Op deze manier helpen wij als theater deze mensen dus ook mee hun leven wat aangenamer te maken.
Ook hoopt het bestuur van Theater Onder de Molen dat meer instanties in onze regio zich aansluiten bij dit initiatief.
Voor meer informatie klik hier.