Alle tot de eind van dit jaar geplande voorstellingen zijn geannuleerd. Dit heeft alles te maken met de maatregelen rond het Coronavirus.

Wij beschikken over een klein, gastvrij en gezellig theater. Het moeten voldoen aan de afstandsregel van 1,5 m betekent dat er slechts een klein aantal bezoekers mogen komen. Maar dat niet alleen, zo moet het binnenkomen en vertrek van de bezoekers een andere invulling krijgen, er moeten voorzieningen komen zodat toiletbezoek mogelijk is, de artiest moet veilig kunnen optreden etc.. Alles bij elkaar optellend ziet het bestuur geen mogelijkheden onder de huidige condities voorstellingen te kunnen organiseren die kostendekkend en verantwoord zijn. Hoe vervelend wij dit ook vinden.

Wij blijven de ontwikkelingen rond het Coronavirus volgen. Mocht de situatie veranderen en voorstellingen weer mogelijk worden voor ons, dan informeren wij u hierover zo spoedig mogelijk.

Eventueel aangeschafte cadeaubonnen blijven voorlopig geldig.

Het Bestuur van Theater Onder de Molen

19-augustus-2020