Jaarlijks stelt de Veilingcommissie Vorden de opbrengst die zij vanuit de ideële Kringloopwinkel De Werf ontvangt voor een deel beschikbaar aan goede doelen en maatschappelijke initiatieven die gedragen worden door de Vordense bevolking. Ook dit jaar heeft de Stichting Lindesche Molen ook dit jaar een aanzienlijk bedrag mogen ontvangen!

De Stichting Lindesche Molen   (Molen): € 4.000,-  (ten behoeve van het 6-jaarlijkse onderhoud van de molen).
De Stichting Lindesche Molen (Theater): € 3.000,- (ten behoeve van de aanschaf van een beamer).

HARTELIJK DANK!!!!

24-jun-2017